Debreceni Egyetem

Számonkérés

Követelmények
Anatómiából
Gyógyszerész hallgatók számára
I. évfolyam, II. félév
 
 
Az előadások és gyakorlatok tematikája a Tanrendben megtalálható, aktuális heti bontásban az intézeti hirdető táblán látható. Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata értelmében a gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzásokat a gyakorlatvezető jegyzi. Az intézet igazgató az index aláírást megtagadhatja, ha a gyakorlatról való hiányzás egy félévben akár igazoltan is meghaladja a kettőt.
 
A számonkérés módja:
 
Évközi demonstrációk:
A demonstrációk, amelyeket a 7. és a 15. oktatási héten tartunk, írásban történnek, és a szemeszterben tartott előadások, gyakorlatok és szemináriumok anyagát ölelik fel. A második demonstráción csak azok vehetnek részt, akik az első alkalommal legalább 20%-os eredményt elértek.
 
A demonstrációk értékelése.
A demonstrációkon nyújtott teljesítményt pontszámokkal értékeljük, és a félév végén, a demonstrációkon elért pontszámokat összesítjük. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a demonstrációkon nyújtott teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 60%-ot, az évközi teljesítményüknek megfelelő jegyet felajánljuk, mint félév végi kollokviumi jegyet.
 
A félév végi kollokvium
A vizsga írásban történik. A válaszokat pontozással értékeljük és az érdemjegyeket az összpontszám alapján állapítjuk meg a következő módon:
 
              0 –   59 %     elégtelen (1)
            60 –   69 %     elégséges (2)
            70 –   79 %     közepes (3)
            80 –   89 %     jó (4)
            90 – 100 %     jeles (5)
 
Vizsgára való jelentkezés és vizsgahalasztás: A NEPTUN rendszeren keresztül történik. A vizsgaidőszak kezdete előtt a hallgatók kötelesek vizsgára lejelentkezni.