Diplomamunka témák

Diplomamunka/TDK-témák (utolsó frissítés dátuma: 2017.04.12)

1. A gerincvelői hátsó szarv neuronhálózatainak elektrofiziológiai és optogenetikai vizsgálata

Témavezetők: Dr. Szücs Péter, Dr. Sivadó Miklós

2. A gerincvelő I-es laminájában elhelyezkedő projekciós neuronok lokális szinaptikus kapcsolatainak vizsgálata

Témavezetők: Dr. Szücs Péter, Dr. Sivadó Miklós

3. Gerincvelői projekciós neuronok axonjának és axonkollaterálisainak vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel

Témavezetők: Dr. Szücs Péter, Kókai Éva

4. A gerincvelő felületes hátsó szarvában elhelyezkedő serkentő és gátló interneuronok axonjainak morfometriai analízise

Témavezetők: Dr. Szücs Péter, Kókai Éva

5. A morfofunkcionális mátrixok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a neuronok klasszifikálásában (számítógépes modellezés)

Témavezető: Dr. Wolf Ervin

6. Thalamokortikális axonok 3-dimenziós rekonstrukciója a patkány somatosenzoros kéregben.

Témavezető: Dr. Kisvárday Zoltán

7. GABAerg idegsejtek dendritikus innervációjának szinaptikus térképezése az agykéregben.

Témavezető: Dr. Talapka Petra

8. Kontúr integrációs folyamatok követése a primer látókéregben feszültség-függő festéken alapuló képalkotó eljárással.

Témavezető: Dr. Kisvárday Zoltán

9. A PACAP-szignalizáció szerepe a porcdifferenciációs és porcregenerációs folyamatokban

Témavezető: Dr. Juhász Tamás

10. A biológiai óra vizsgálata egészséges és arthritiszes porcsejtekben

Témavezető: Dr. Matta Csaba

11. A porcdifferenciációt szabályozó jelátviteli útvonalak tanulmányozása

Témavezető: Dr. Zákány Róza

12. Citokinek szerepe neuron-glia kommunikációban gyulladásos fájdalom során

Témavezető: Dr. Holló Krisztina

13. Gerincvelői neuronhálózatok ontogenezisének vizsgálata

Témavezető: Dr. Mészár Zoltán

14. A 10-es szerinen foszforilált H3-as hiszton fehérje (p-S10H3) gyulladáskeltő és hő hiperalgáziát közvetítő szerepének vizsgálata transzgenikus egerekben

Témavezetők: Dr. Varga Angelika, Dr. Mészár Zoltán

15. Primer afferens-motoneuron kapcsolatok kvantitatív morfológiai vizsgálata béka agytörzsben

Témavezető: Dr. Birinyi András

16. Asztrociták szerepe a gerincvelő fájdalomfeldolgozó működésében

Témavezető: Dr. Hegyi Zoltán

17. A gerincvelői szintű fájdalomfeldolgozás endokannabinoid-függő szabályozása

Témavezető: Dr. Hegyi Zoltán

18. Az extracellularis matrix szerepe az idegi regenerációban

Témavezető: Dr. Matesz Klára

19. A vestibularis rendszer regenerációjának vizsgálata patkányban

Témavezető: Dr. Gaál Botond és Dr. Rácz Éva

20. A nervus opticus regenerációjának vizsgálata békában

Témavezető: Dr. Gaál Botond

21. Extracelluláris mátrix molekulák kimutatása egér szemmozgató agyidegi magjaiban

Témavezető: Dr. Gaál Botond

22. Az extracellularis matrix eloszlásának vizsgálata a nucleus ruber és a pararubralis térség területén

Témavezető: Dr. Rácz Éva

23. Az extarcellularis matrix molekulák expressziója patkány szaglórendszerében

Témavezető: Dr. Matesz Klára és Hunyadi Andrea

24. Az extracellularis matrix vizsgálata fejlődő agytörzsben

Témavezető: Dr. Wéber Ildikó